Välkommen till
Moderaterna i
Skärmholmen

Välkommen till Moderaterna i Skärholmen!

Foto: Bengt Johansson