Här lägger vi upp våra motioner och skrivelser till Stadsdelsnämnden i Skärholmen

Skrivelse angående musikskola till Skärholmen.

Skrivelse
Till Skärholmens stadsdelsnämnd
2018-08-30
Elisabeth Johnson, Bengt Johansson m.fl. (M)En musikskola till Skärholmen

Ända sedan Skärholmens centrum invigdes för snart 50 år sedan har symbolen varit en tre-dimensionell G-klav, en musiksymbol som anger var på notsystemet tonen G ligger. Det är åtminstone det allmänna intrycket, även om symbolen formellt heter ”Vridande moment” av konstnären Aston Forsberg. Nästan lika länge har man väntat på att Skärholmen skall få en musikskola som ger G-klaven ett musikaliskt berättigande


Skärholmen hade tidigare ett gymnasium med fina lokaler idealiskt placerade invid Skärholmens centrum. Det är numera nedlagt, och i stället inryms en del andra aktiviteter i lokalerna. Många ungdomar är musikaliskt intresserade och mycket musikaktivitet pågår i Skärholmen. Samtidigt saknar Skärholmens centrum attraktiva skolor och i stället måste ungdomarna söka sig till andra skolor – ofta till skolor i innerstaden. Musikintresserade ungdomar söker sig gärna till Adolf Fredrik, men där är konkurrensen stor.

Vi menar att Skärholmen bör sträva efter att en musikskola startar i Skärholmen. Detta kommer att bli en magnet för musikintresserade ungdomar från i första hand sydvästra Stockholm, men också för ungdomar från andra delar av Stockholm och våra intilliggande grannkommuner. Hela Skärholmens status kommer att höjas väsentligt. Det finns sedan 2015 en Adolf Fredrik-filial i Farsta och enligt skolborgarrådet Olle Burell pågår arbete för att sprida den positiva andan av Adolf Fredriks musikklasser till resten av staden.

En kommande etablering av en musikskola skulle också vara ett värdigt och fint sätt att fira Skärholmens snart stundande 50-årsjubileum!


Vi yrkar på

• Att Skärholmens stadsdelsförvaltning arbetar för etablerandet av en musikskola i Skärholmen
• Att förvaltningen i första hand undersöker möjligheten att få den förlagd i det nedlagda Skärholmens gymnasiums lokaler.
• Att möjligheten för att det kan bli en Adolf Fredrik-filial dryftas med berörda parter.

Skärholmen den 30 augusti 2018